Powerful Application to Supercharge Your Scope.

2015.06.22ท่านสามารถเปรียบเทียบสโคป
และข้อตกลงได้


สร้างความมั่นคงให้กับองค์กรของท่านด้วยการลงทุนกับสโคปของเรา! รับประกันด้วยรางวัลด้วยรางวัลชนะเลิศหลากหลายสาขากับออสซิลโลสโคปแบบ Mixed Domain ที่รวมเอาเครื่องวิเคราะห์สเป็คตรัม (Spectrum analyzer) ไว้ในตัว ซึ่งตระกูล MDO3000 นับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่มี 6 เครื่องมืออยู่ในหนึ่งตัว
(6 in 1) เครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเครื่องมือแห่งยุคอนาคต และสำหรับช่วงที่มีเวลาจำกัดนี้ เมื่อท่านซื้อสโคปรุ่นใหม่ ท่านสามารถซื้อชุดออฟชั่นพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยชุดวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocol analysis), ทดสอบ Limit & mask และวิเคราะห์ด้านกำลังไฟฟ้า (Power Analysis) เมื่อเปรียบเทียบกับการแยกซื้อ
โมดูลต่างๆแยกกัน
 
ประหยัดสูงสุด 90% กับการซื้อซอฟท์แวร์ออฟชั่นของ Tektronix เมื่อท่านซื้อสโคปเครื่องใหม่

 
 
 
 
Tektronix เครื่องมือชั้นเยี่ยมเพื่อสร้าง
วิศวกรชั้นยอดแตกต่างอย่างโดดเด่นด้วย Tektronix

เราได้นำเสนอสุดยอดเครื่องมือที่ไม่ได้มีความแตกต่างทาง
ฟังก์ชั่นการใช้งาน หากแต่เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ถูกคิดค้น
ขึ้นมาเพื่อพัฒนาโดยแท้จริงจากประสบการณ์กว่า 68 ปี และ
อีกกว่า 700 สิทธิบัตร เราได้รวมสุดยอดวิศวกรด้าน
ออสซิลโลสโคป และเราได้พัฒนาทั้งในความแม่นยำ ความ
รวดเร็ว รวมถึงการเจาะลึกเข้าไปถึงเนื้อในวงจร เพื่อเปิดเผย
สัญญาณต่างๆ ที่ท่านอาจไม่คาดคิดมาก่อน

บริษัทไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
333 ซอยประชาสันติ (ซ.รัชดาภิเษก 10) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310
Tel : 0-2645-4588 Fax : 0-2645-4589
E-mail : info@trinergy.co.th , http://www.trinergy.co.th