Debug Design Problems Faster with New Upgradeable Mixed Domain Oscilloscope

2015.12.23

Image

ปัญหาในการออกแบบที่ซับซ้อนทุกวันนี้ต้องการออสซิลโลสโคปที่มีการทดสอบแบบ พิเศษและมีประสิทธิภาพในการวัด ขณะนี้เราสามารถทำทุกอย่างได้พร้อมกันทั้งการ วิเคราะห์บนโดเมนของเวลาและโดเมนความถี่ด้วย MDO4000C Mixed Domain Oscilloscope จะช่วยให้วิเคราะห์สัญญาณอนาล็อก ดิจิตอลและ RF ได้อย่างรวดเร็วกว่า, ในหน้าจอเดียวกัน, สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน.
ด้วย MDO4000C, คุณสามารถ:

  • มองเห็นสัญญาณทั้งหมดที่พบในการออกแบบ embedded ได้อย่างรวดเร็ว 
  • ผสมเครื่องมือ 6 อย่างไว้ในเครื่องเดียวกันในออสซิลโลสโคปเครื่องเดียว พร้อมความสามารถในการอัพเกรดตามที่คุณต้องการ
ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจ serial bus และลดปัญหาที่เกิดจากการอ่านค่าด้วยตัวเอง