Trinergy Instrument Co., Ltd. - Authorized Distributor of NI Products and Services

2021.02.11


เรียนลูกค้าที่เคารพ
บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด มีความประสงค์ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวอย่างเป็นทางการในเขตพื้นที่ประเทศไทย จากบริษัท National Instruments Corporation ในการจัดจำหน่าย สินค้า, บริการ และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ NI (National Instruments) โดย บริษัท NI Thailand จะปิดตัวลงในเร็วๆนี้

โดยทั้งนี้บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด มีประสบการณ์ การขายและให้บริการ ผลิตภัณฑ์ NI อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี มีความยินดีที่จะให้บริการ และ ให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านที่มีความสนใจในสินค้า หรือ หากลูกค้าท่านใดได้มีการติดต่อ หรือ รับคำปรึกษากับทาง บริษัท NI (Thailand) ในช่วงก่อนหน้านี้บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด ยินดีในการรับช่วง ประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานของท่าน

หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถาม หรือ มีข้อสงสัยใดๆ ทางลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานฝ่ายขายที่ดูแลพื้นที่ของท่าน หรือ ท่านลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาทาง บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด ได้ที่เบอร์ 02-645-4588 หรือ info@trinergy.co.th

สุดท้ายนี้ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเสมอมา และทางเราสัญญาว่าจะคงไว้ซึ่งการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ทางลูกค้ามั่นใจในการให้บริการของ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด ตลอดไป

Dear Valued Customer
We, Trinergy Instrument Co., Ltd, would like to inform you that Trinergy Instrument Co., Ltd. is now formally announced as Authorized Distributor of NI Products and Services in Thailand while NI Thailand will closing soon. NI changes strategy to serve customer via distributor.  For any customer who are interested in NI Products or need any consultant for any kind of required application, we are ready with our own team to give support and help you through your requirement with our continuously 25 years with NI products. For any customer who had earlier consulted with a team from NI (Thailand), we also welcome you to contact us to transfer your requirement to Trinergy Instrument Co., Ltd. in order to help keeping your work going without any more delay.

For any other question or support required, customer may contact Trinergy’s Sales team in your area or if you do not know, please contact Trinergy Instrument Co., Ltd at Tel: 02-645-4588 or info@trinergy.co.th

Lastly, Trinergy Instrument Co., Ltd. would like to thank you for all of the support from our valued customer and we do promise our best sales, support and service policy to give you confidence and your trust in our team.


Best Regards.,
Trinergy  Instrument Co., Ltd.