บริษัทไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา!!!

2015.07.07

บริษัทรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. Sales Engineer
2. Support Engineer (ทางด้านเครื่องมือวัด อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม บรอดคาสท์วีดีโอและสตูดิโอ)
3. Software Engineer

 

คุณสมบัติ: ตำแหน่ง Sales Engineer และ Support Engineer

• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเลคทรอนิกส์ เครื่องมือวัดและควบคุม หรือ ไฟฟ้ากำลังและ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• ภาษา: สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติ: ตำแหน่ง Software Engineer

วุฒิปริญญาตรีศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, อินสทรูเม้นท์

มีความรู้ทางโปรมแกรม LabVIEW จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงานด้าน Measurement, Control & Automation

• ภาษา: สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

ผู้สมัครรบกวนแนบเรซูเม่ส่วนตัวมาด้วย

บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
333 ซอยประชาสันติ (ซอยรัชดาภิเษก 10) ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2645-4588
E-mail: info@trinergy.co.th 
Website: http://www.trinergy.co.th