อุปกรณ์รับ-ส่งวีดีโอผ่าน Network ด้วยความคมชัดระบบ Full HD

2022.03.03 
 
 
          Apantac AP-1080P-PTZ กล้อง PTZ ระดับ Professional สามารถควบคุมการทำงานกล้องผ่านระบบ Network ด้วย Joystick Control Keyboard ในส่วนของกล้อง PTZสามารถใช้งาน 3 สัญญาณวิดีโอ Output ได้พร้อมกันได้แก่ SDI, HDMI และ NDI รองรับความละเอียดสูงสุด Full HD การเข้ารหัสสัญญาณแบบ H.264 และ H.265 สามารถใช้งานร่วมกับ video conference ซอฟต์แวร์
 
คุณสมบัติในการใช้งาน
รองรับการใช้งานร่วมกับ Software video Conference และอุปกรณ์ที่รองรับ NDI Input 
- รองรับสัญญาณ SDI, HDMI และ NDI output
- ควบคุมการทำงานผ่าน Network ด้วย TCP/IP
- รองรับ 20 Optical Zoom และ  2 Digital Zoom 61 องศา
- รองรับสัญญาณวิดีโอสูงสุด Full HD Bitrate 1 Mbps ถึง 10 Mbps
- Joystick Control Keyboard รองรับการใช้งานสูงสุด 7 กล้องพร้อมกัน
- Joystick Control Keyboard มี  OLED Screen สำหรับแสดงเมนูและการตั้งค่าต่างๆ
                         
การใช้งาน Application  
      ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของกล้องระยะไกลผ่านระบบ Network สามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ video conference ซอฟต์แวร์ รวมไปถึง Live Streaming ซอฟต์แวร์
 
 
 


------------------------------------------------------------
บริษัทไทร์เนอร์ยี่  อินสทรูเม้นท์ จำกัด
333 ซอยประชาสันติ (ซ.รัชดาภิเษก10) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310
Tel : 0-2645-4588 Fax : 0-2645-4589
E-mail : info@trinergy.co.th,  http://www.trinergy.co.th
https://www.facebook.com/trinergyinstrument/
Line ID : @trinergybb